Skip to main content

Wat houdt de nieuwe F-gasverordening voor HFK’s precies in?

Wat houdt de nieuwe F-gasverordening voor HFK’s precies in?

 1. Wettelijke frequentie lekcontroles
  De frequentie van de verplichte lekdichtheidscontroles voor met HFK’s gevulde koel-en vriesinstallaties wordt volgens de huidige PED wetgeving bepaald op basis van de hoeveelheid koudemiddel in uw installatie. Per 1 januari 2015 wordt de frequentie van de wettelijke lekdichtheidscontroles niet alleen meer bepaald door de hoeveelheid koudemiddel in uw koelinstallatie , maar ook door het CO2-equivalent van uw installatie. Een CO2-equivalent drukt de bijdrage uit aan het broeikaseffect. Dit CO2-equivalent is voor elk koudemiddel anders.

  De gewijzigde frequentie van lekdichtheidscontroles geldt in eerste instantie alleen voor installaties met een koudemiddelinhoud van drie kg en groter. Installaties met een koudemiddelinhoud <3 kg hoeven pas per 1 januari 2017 volgens de nieuwe frequentie (op basis van CO2-equivalent) gecontroleerd te worden. 

  De nieuwe frequentie van lekdichtheidscontroles voor installaties >3kg koudemiddelinhoud wordt per 1 januari 2015:
  > 5 ton en < 50 ton = tenminste eenmaal per jaar 
  > 50 ton en < 500 ton = tenminste om de zes maanden 
  > 500 ton = tenminste om de zes maanden. Een automatisch lekdetectiesysteem is hierbij verplicht. Het lekdetectiesysteem dient tenminste om de 12 maanden te worden gecontroleerd op een goede werking ervan. 

  Als uw installatie is voorzien van een lekdetectiesysteem, dan kan deze frequentie van de wettelijke lekdichtheidscontrole worden gehalveerd. Het lekdetectiesysteem moet dan wel elke 12 maanden worden gecontroleerd op de juiste werking er van.
 2. Verplicht lekdetectiesysteem
  Installaties met een F-gas en met een CO2-equivalent boven de 500 moeten worden voorzien van een lekdetectiesysteem.

De nieuwe regels voor lekdichtheidscontroles zijn met de nieuwe F-gaswetgeving van toepassing op een groter toepassingsgebied. Het gaat hierbij om de volgende apparatuur:

 • Stationaire koelapparatuur
 • Stationaire klimaatregelingsapparatuur
 • Stationaire warmtepompen
 • Stationaire brandbeveiligingsapparatuur
 • Koeleenheden van koelwagens en koelaanhangwagens
 • Elektrische schakelinrichtingen
 • Organische rankinecycli

 Hoe weet ik of mijn installatie per 1 januari 2015 aan alle nieuwe regels voldoet?

Om snel te kunnen beoordelen of uw installaties aan de nieuwe wetgeving voldoen kunt u de F-gas Checker doen. Dit is een gratis online tool die op basis van het koudemiddel en de koudemiddelinhoud berekent aan welke wettelijke eisen uw installatie per 1 januari 2015 moet voldoen.

Afhankelijk van de leeftijd, staat van onderhoud, koudemiddelinhoud en toepassing van uw koudeinstallatie, kunnen wij een hogere inspectiefrequentie hanteren om de installatie bedrijfszeker en met een optimaal rendement te laten functioneren. Dit kan dus afwijken van de wettelijke, minimale eisen.

Waar vind ik meer informatie?

Wilt u meer weten over de achtergronden, de inhoud en het laatste nieuws ten aanzien van het wetsvoorstel? Neem dan gerust contact met ons op.