Skip to main content

Uitfasering: de feiten op een rij

Sinds 1 januari 2015 voert de Europese verordening N°517/2014, bekend als F-Gas, een mechanisme in dat gericht is op het geleidelijk verminderen van HFK’s om de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen te verminderen. Deze geleidelijke vermindering van HFK’s wordt bereikt door verschillende maatregelen, waaronder het verbieden van het op de markt brengen van nieuwe apparatuur die HFK’s bevatten.

Sinds 1 januari 2022 zijn er twee nieuwe beperkingen voor bepaalde apparatuur:

Hermetisch afgesloten apparatuur: verbod van het op de markt brengen van nieuwe koelkasten en diepvriezers voor commercieel gebruik met een GWP ≥ 150

Niet-hermetisch afgesloten apparatuur met meer dan één compressor per circuit: verbod van het op de markt brengen van centrale koelsystemen voor commercieel gebruik met een vermogen van 40 kW of meer die HFK’s met een GWP ≥ 150 bevatten, met uitzondering van primaire koelcircuits die HFK’s met een GWP < 1500 bevatten.

Deze verordening heeft als doel het milieu te beschermen door de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen (HFK’s oftewel F-gassen) met een hoog aardopwarmingsvermogen (GWP) te verminderen. De uitfasering geschiedt door middel van een geleidelijke afbouw waarbij de HFK’s worden teruggebracht van 100% in 2015 naar 21% in 2030. Bekende voorbeelden van HFK’s zijn onder andere: R404A, R507A en R134a.

De uitfasering van de HFK’s is gekoppeld aan een quotumregeling, waarbij fabrikanten en importeurs quota toegewezen krijgen op basis van de door hen gerapporteerde hoeveelheden HFK’s in het voorafgaande jaar. Dit wordt berekend aan de hand van het CO2-equivalent (kg x GWP/1000) van het absolute aantal kg koudemiddelen.

Roma Koudetechniek adviseert u graag over de consequenties van deze verordening en de verschillende oplossingen hieromtrent voor  uw koel- en vries- en klimaatinstallaties.

De 1e drastische fase

De 1e drastische fase ligt achter ons. Het percentage van de afbouw van HFK’s is in 2018-2020 teruggebracht naar 63%. Zo is het gebruik van HFK’s met een GWP van 2.500 of meer, voor service of onderhoud van koelinstallaties met een koudemiddelvulling van minimaal 40 ton CO2-equivalent, met ingang van 1 januari 2020 verboden. Echter zijn hierop enkele uitzonderingen.

Wat zijn die uitzonderingen?

Deze regel geldt niet voor installaties met een koudemiddelinhoud <40 ton CO2-equivalent Geldt niet voor militaire toepassingen

Geldt niet voor vriestoepassingen die werken met een temperatuur lager dan -50°C

Het is tot 1 januari 2030 toegestaan installaties bij te vullen met een geregenereerd/gerecycleerd HFK koudemiddel

Even een rekensom met betrekking tot het CO2-equivalent: het HFK koudemiddel R404A heeft een GWP van 3.922. Een installatie bevat bijvoorbeeld 15 kg R404A. Hiermee bedraagt het CO2-equivalent: 15 kg x 3.922 / 1.000 = 58,83 ton.

De 2e drastische fase

Met ingang van 1 januari 2021 zijn we beland in de fase van 45% zoals vermeld in bovenstaande diagram. Een flinke daling waarbij de gekoppelde quotumregeling de nodige impact heeft op de toevoer van koudemiddelen met een hoog GWP.

Nieuwbouw verbod

Nieuw bouwverbodWat mag nietWat mag wel (geen verbod)
Per 1-1-2020Hermetisch gesloten commerciële koel en vrieskasten GWP>2500 Stationaire koel- en klimaatapparatuur/installaties GWP>2500 Mobiele hermetisch gesloten airco’s GWP>150Hermetisch gesloten commerciële koel en vrieskasten GWP<2500 Stationaire koel- en klimaatapparatuur/installaties GWP<2500 Mobiele hermetisch gesloten airco’s GWP<150
Per 1-1-2022Hermetisch gesloten commerciële koel en vrieskasten GWP>150Hermetisch gesloten commerciële koel en vrieskasten GWP<150
Per 1-1-2022Centrale koelsystemen voor commerciële koeling (retail&food) met een koelvermogen >40kW en een GWP>150 → dit geldt niet voor cascadesystemen, hierbij mag het primaire circuit gevuld zijn met een GWP<1500Centrale koelsystemen voor commerciële koeling (retail&food) met een koelvermogen <40kW en een GWP<2500 Cascadesystemen met een koelvermogen >40kW waarbij het primaire circuit gevuld is met een GWP<1500
Per 1-1-2025Single split-airco’s met een koudemiddelinhoud <3 kg en een GWP>750  Single split-airco’s met een GWP<750
Per 1-1-2030Dit is nog onbekend. Vooralsnog geen verdere verboden. Beschikbaarheid hoog GWP koudemiddelen neemt wel af 

Bijvulverbod

Bijvul verbodWat mag nietWat mag wel (geen verbod)
Per 1-1-2020Voor installaties met een nieuw geproduceerd HFK-koudemiddel met een GWP>2500Bijvullen van installaties met een nieuw geproduceerd HFK-koudemiddel met een GWP<2500 Het bijvulverbod met een nieuw geproduceerd HFK-koudemiddel met een GWP>2500 geldt niet voor: → service en onderhoud van installaties met een koudemiddelinhoud <40 ton CO2 equivalent → militaire apparatuur → vriestoepassingen die met een temperatuur werken lager dan -50°C. Bijvullen is wel toegestaan met geregenereerd/gerecycleerd HFK- koudemiddel met een GWP>2500 tot 1 januari 2030
        Per 1-1-2030Bijvullen is niet meer toegestaan met geregenereerd/gerecycleerd HFK-koudemiddel met een GWP>2500 vanaf 1 januari 2030 voor service en onderhoud van installatiesBijvullen is alleen nog toegestaan met geregenereerd/gerecycleerd HFK- koudemiddel met een GWP>2500 vanaf 1 januari 2030 alleen nog voor → militaire apparatuur → vriestoepassingen die met een temperatuur werken lager dan -50°C