Skip to main content

Wat gaat er veranderen door uitfaseren van koudemiddelen?

De Europese Commissie heeft wetgeving aangenomen om koudemiddelen op basis van fluorkoolwaterstof versneld uit te faseren. Het gaat om de zogenaamde HFK’s of F-gassen die toegepast worden in koel- en vriesinstallaties. Uitfaseren betekent op termijn een verbod op het (bij)vullen van koelinstallaties met synthetische koudemiddelen. De nieuwe wetgeving voorziet in: 

  • Het terugdringen van het gebruik van synthetische koudemiddelen
  • Het terugdringen van het aantal lekkages van koel- en vriesinstallaties met een F-gas door meer verplichte lekcontroles 

Algemeen

Algemene vragen omtrent de nieuwe wetgeving

Voor welke bedrijven is dit belangrijk?

Honderdduizenden ondernemers maken gebruik van installaties die gekoeld worden met synthetische koudemiddelen. Ons land telt ongeveer een miljoen industriële koelinstallaties en een half miljoen airconditioners en warmtepompen die gebruik maken van deze koudemiddelen. Ze worden gebruikt in vrijwel alle sectoren waar koeling onderdeel is van het proces. Van food en horeca tot chemie, vastgoed en datacenters.

Wat zijn synthetische koudemiddelen (HFK’s en (H)CFK’s)?

Synthetische koudemiddelen bestaan uit drie soorten:
 
De (H)CFK’s (chloorfluorkool(water)stoffen)
(H)CFK’s  zijn schadelijk voor de ozonlaag. Het bekendste en meest toegepaste koudemiddel uit de groep (H)CFK’s is freon. Bijvoorbeeld de producten Freon 12 (R12) en Freon 22 (R22). R12 is reeds verboden. Het gebruik van R22 wordt verboden  op 1 januari 2015. Er bestaan ook HCFK mengsels. Een voorbeeld van een HCFK mengsel is het koudemiddel R409A. 


De HFK’s (fluorkoolwaterstoffen)
HFK’s zijn zogenaamde broeikasgassen die bijdragen aan de klimaatverandering. Zij  zijn nog toegestaan en worden vaak gebruikt als vervangingsproduct voor CFK’s en HCFK’s,  Veel toegepaste koudemiddelen met HFK’s zijn R134a, R125, R143a, R507 en R404A.


Een HCFK – HFK mengsel
De mengsels R401A, R402A en R408 bevatten naast HFK’s ook R22. Daarmee vallen deze mengsels onder het gebruiksverbod dat per 1 januari 2015 in werking treedt.

Omdat deze mengsels ook HFK’s bevatten, vallen de koudemiddelen eveneens onder de nieuwe F-gassen verordening. Voor deze mengsels wordt de frequentie van het uitvoeren van inspecties per 1 januari 2015 aangepast. Lees hier meer over onder “Wat houdt de nieuwe F-gaswetgeving voor mijn HFK installatie in?”

Waarom is deze wetgeving aangenomen?

De nieuwe wetgeving is er op gericht het gebruik van synthetische koudemiddelen terug te dringen. Dit is het gevolg van een scherper Europees milieubeleid

Meer over terugdringen van het gebruik van HFK’S

In de nieuwe wetgeving staan drie belangrijke veranderingen om het gebruik van HFK’s te beperken: een gebruiksverbod, een productiebeperking en een nieuwbouwverbod.

Wat houdt het gebruiksverbod in?

Het bijvullen van installaties gevuld met een HFK met een GWP >2.500 is vanaf 1 januari 2020 alleen nog toegestaan met geregenereerd / gerecycled koudemiddel. Vanaf 1 januari 2030 in het bijvullen van een installatie met een HFK met een GWP > 2.500 geheel verboden.

Wat houdt productiebeperking in?

De productie van F-gassen, waaronder de HFK’s, wordt geleidelijk afgebouwd van 100% in 2015 naar 21% in 2030. Er wordt een quotasysteem ingevoerd waarbij importeurs/fabrikanten quota’s krijgen toegewezen op basis van het gemiddelde hoeveelheden HFK’s die zij op de markt hebben gebracht in de periode tussen 2009 en 2012.

Wat houdt het nieuwbouw verbod in?

Per 1 januari 2020 geldt een verbod op de nieuwbouw van installaties met een GWP >2.500 zoals R507 en R404A. Per 1 januari 2022 geldt een nieuwbouwverbod voor synthetische koudemiddelen met een GWP > 150 in commerciële toepassingen met een koelvermogen > 40kW. Hieronder valt ook het veel toegepaste koudemiddel 134A.

Meer over de verplichte lekdichtheidscontroles

Vanaf 1 januari 2015 stelt de overheid strengere eisen aan onderhoud en periodieke controle van uw koel- of vriesinstallaties(s). Met de nieuwe regels wil de EU het aantal lekkages aan koel- en vriesinstallaties terugdringen. De nieuwe regels staan echter los van al bestaande wetgeving op dit gebied.

Onder welke wetgeving valt mijn installatie? De F-gasverordening of de Ozonverordening?

Hieronder vindt u een vereenvoudigd overzicht van de regelgeving die van toepassing is op uw installatie(s).